Μνημόνιο Συνεργασίας Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και Κυπριακής Αρχής Αντι- Ντόπινγκ

O Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Γεώργιος Χρυσοστόμου και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Αρχής Αντι-Nτόπινγκ Δρ Μιχάλη Πέτρου συναντήθηκαν στο Ολυμπιακό Μέγαρο στις 23 Μαρτίου 2022, συνάντηση κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων.

Αντικείμενο της συνάντησης, ο συντονισμός των δράσεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πρόληψη του ντόπινγκ στον αθλητισμό.

Συμφωνήθηκε όπως η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (KOE) και η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ (CyADA) συνομολογήσουν Μνημόνιο Συνεργασίας, και να προχωρήσουν στον καταρτισμό Σχεδίου Δράσης με χρονικό ορίζοντα τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024».

Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη του ντόπινγκ όπως:

  • Ενημέρωση και εκπαίδευση αθλητών και του προσωπικού υποστήριξής τους (προπονητές, ιατρικό προσωπικό, αθλητικούς παράγοντες κ.α.), για θέματα αντι-ντόπινγκ,
  • Ελέγχους ντόπινγκ αθλητών πριν από τη συμμετοχή τους σε αθλητικές διοργανώσεις κ.α.

Το πρόγραμμα και λεπτομέρειες του Σχεδίου Δράσης θα ανακοινωθούν αργότερα.

Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ Λευκωσία, 4 Απριλίου 2022