Ποιοι Ειμαστε

Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ ιδρύθηκε με το Διάταγμα ΚΔΠ 227/2009 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, βάση του περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικού) Νόμου του 2009. Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ έχει την ευθύνη της εφαρμογής και της διαχείρισης αποτελεσματικής αντί-ντόπινγκ πολιτικής, που να είναι σύμφωνη με την Κυπριακή Νομοθεσία αλλά και με τις διεθνείς Συμβάσεις και τις άλλες δεσμεύσεις της Δημοκρατίας.
Διαβάστε περισσότερα »

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Welcome to CyADA's Web site.A new beginning has been made in the country with the creation of the Cyprus Anti-Doping Authority (CyADA) by the Ministry of Education and Culture. [..] Διαβάστε περισσότερα »