Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο

Dr.Michael.Petrou.jpg

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ.

Μια νέα αρχή για το αντί-ντόπινγκ έγινε στη χώρα μας με τη ίδρυση, από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ.

Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ έχει την ευθύνη της εφαρμογής και της διαχείρισης αποτελεσματικής αντί-ντόπινγκ πολιτικής, που να είναι σύμφωνη με την Κυπριακή Νομοθεσία αλλά και με τις διεθνείς Συμβάσεις και τις άλλες δεσμεύσεις της Δημοκρατίας.

Για την επίτευξη της αποστολής της Αρχής απαιτείται στενή συνεργασία με τους Αθλητές και τους αθλητικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων, την πραγματοποίηση ελέγχων ντόπινγκ και τη διαχείριση των αποτελεσμάτων.

Η ιστοσελίδα της Αρχής, διαρκώς ανανεούμενη, ευελπιστούμε πως θα προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους, αθλητές, αθλητικούς παράγοντες, γονείς κ.α., σημαντική ενημέρωση, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων μας.

Ευχαριστούμε όλους όσους στηρίζουν τις προσπάθειες μας για καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Δρ. Μιχαήλ Πέτρου
Πρόεδρος