Έντυπα

Βρείτε στα “Σχετικά Αρχεία” τα Έντυπα της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ σχετικά με:

Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό (Ε.Χ.Θε.Σ.)

Αίτηση Εξαίρεσης Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό

Για τα PDF αρχεία χρειάζεστε το Adobe Reader