Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό

Πως να υποβάλετε αίτηση ΕΧΘεΣ

Οι πιο κάτω πληροφορίες αφορούν αθλητές που είναι μέλη μίας εθνικής ομοσπονδίας στην Κύπρο και, ως εκ τούτου, υποβάλλουν αίτηση ΕΧθεΣ στην Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ (CyADA).

Διεθνούς Επιπέδου Αθλητές, όπως ορίζεται από την οικεία Διεθνή Ομοσπονδία, θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας τους ή να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί τους για να ενημερωθούν σχετικά με την υποβολή αίτηση ΕΧΘεΣ σε αυτούς.

Κύπριοι Αθλητές που δεν περιλαμβάνονται στους Διεθνούς Επιπέδου Αθλητές της οικείας Διεθνούς Ομοσπονδίας, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση ΕΧΘεΣ στην CyADA.

Για τους αθλητές που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω κατηγορίες (με εξαίρεση ανήλικους αθλητές), η CyADA απαιτεί όπως υποβάλουν αίτηση ΕΧΘεΣ πριν από τη χρήση της απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου (εκτός από τις περιπτώσεις που δικαιολογούν αναδρομική αίτηση  ΕΧΘεΣ):

 • Αθλητές που συμμετέχουν σε παγκύπριο πρωτάθλημα ατομικού ή ομαδικού πρωταθλήματος. Στα αθλήματα στα οποία υπάρχουν κατηγορίες παγκύπριου πρωταθλήματος, η υποχρέωση ισχύει για τους αθλητές που συμμετέχουν στην πρώτη (ψηλότερη) κατηγορία.
 • Αθλητές που είναι μέλος εθνικής ομάδας που εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνείς διοργανώσεις.
 • Αθλητές που συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών της CyADA.

Οι ανήλικοι αθλητές και οι αθλητές που υποβάλλουν αίτηση ΕΧθεΣ στην CyADA αλλά δεν εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις πιο πάνω κατηγορίες, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση ΕΧΘεΣ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ενημέρωσή τους για Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα. Όμως, η CyADA προτρέπει τους αθλητές να υποβάλουν αίτηση ΕΧΘεΣ το συντομότερο μετά την υποβολή τους σε έλεγχο ντόπινγκ.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το που να υποβάλετε την αίτηση ΕΧΘεΣ, επικοινωνήστε με την CyADA.

Σημαντική παρατήρηση: Μία Ε.Χ.Θε.Σ. που έχει χορηγηθεί από την CyADA ισχύει μόνο σε εθνικό επίπεδο. Εάν είστε ή πρόκειται να γίνετε Αθλητής/τρια Διεθνούς Επιπέδου ή να αγωνιστείτε σε Μεγάλες Αθλητικές Διοργανώσεις, η Ε.Χ.Θε.Σ. δεν θα ισχύει εκτός εάν αναγνωριστεί από την οικεία Διεθνή Ομοσπονδία ή από τον Διοργανωτή Μεγάλων Αθλητικών Διοργανώσεων. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε εάν η Ε.Χ.Θε.Σ. που σας έχει χορηγηθεί από την CyADA αναγνωρίζεται αυτομάτως από αυτήν την Διεθνή Ομοσπονδία ή τον Διοργανωτή Μεγάλων Αθλητικών Διοργανώσεων.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση ΕΧΘεΣ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PDF αρχείο στο πλάι, ή να δημιουργήσετε την αίτηση ηλεκτρονικά, στον ακόλουθο σύνδεσμο. Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση ΕΧΘεΣ μπορεί να κατατεθεί στην Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ (Κλειστό Γυμναστήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», Λεωφόρος Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Έγκωμη, Λευκωσία, ΤΤ 2400) ή να σταλεί με ηλεκτρ. ταχυδρομείο ([email protected]).

Περισσότερες πληροφορίες για τις ΕΧΘεΣ πιο κάτω.

Πρέπει να πληρούνται και τα τέσσερα ακόλουθα κριτήρια:
(για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στις Διεθνείς Προδιαγραφές για τις Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό του WADA (International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE) Άρθρο 4.2)

 • Ο/Η αθλητής/τρια να έχει σαφώς διαγνωσμένη ιατρική πάθηση, που απαιτεί θεραπεία με τη χρήση μιας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου.
 • Η χρήση της ουσίας δεν θα προκαλέσει, βάσει στάθμισης πιθανοτήτων, σημαντική αύξηση της απόδοσης του/της αθλητή/τριας πέραν αυτής της φυσιολογικής κατάστασης της υγείας του/της.
 • Η απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδος αποτελεί ενδεδειγμένη θεραπεία για τη συγκεκριμένη πάθηση και δεν υπάρχει κάποια εύλογη, εναλλακτική θεραπεία που να μην απαγορεύεται.
 • Η αναγκαιότητα χρήσης αυτής της ουσίας ή μεθόδου δεν είναι συνέπεια προηγούμενης χρήσης (χωρίς TUE), ουσίας ή μεθόδου που ήταν απαγορευμένη κατά τη στιγμή της χρήσης.

Μπορείτε να υποβάλλετε αναδρομικά την αίτησή σας για Ε.Χ.Θε.Σ. στην CyADA μόνο εάν:

 • Χρειαστήκατε άμεση και επείγουσα θεραπεία για μια ιατρική πάθηση.
 • Δεν υπήρχε επαρκής χρόνος, δεν είχατε την ευκαιρία ή παρουσιάστηκαν άλλες έκτακτες περιστάσεις που σας εμπόδισαν να υποβάλετε την αίτησή σας ή να αξιολογηθεί εγκαίρως, πριν να υποβληθείτε σε έλεγχο.
 • Βάσει των κανόνων αντι-ντόπινγκ της CyADA, δεν σας επιτρεπόταν ή δεν απαιτούνταν να αιτηθείτε εκ των προτέρων για Ε.Χ.Θε.Σ..
 • Είστε Aθλητής/τρια χαμηλότερου επιπέδου (από το «Εθνικό Επίπεδο»), ο/η οποίος/α δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία Διεθνούς Ομοσπονδίας ή άλλου Εθνικού Οργανισμού Αντι-Ντόπινγκ και υποβληθήκατε σε έλεγχο.
 • Tο δείγμα σας βρέθηκε θετικό μετά από χρήση ουσίας Εκτός Αγώνα, η οποία είναι απαγορευμένη μόνο Εντός Αγώνα (για παράδειγμα γλυκοκορτικοειδή).

Σε σπάνιες και εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων των Διεθνών Προδιαγραφών για τις Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό, μπορείτε να αιτηθείτε και να λάβετε αναδρομική έγκριση για την θεραπευτική χρήση απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου, εάν λαμβάνοντας υπ’ όψιν το πνεύμα του Κώδικα, θα ήταν εμφανώς άδικο να μην χορηγηθεί αναδρομικά Ε.Χ.Θε.Σ..

Αυτή η μοναδική αναδρομική Ε.Χ.Θε.Σ., θα χορηγείται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση του WADA (και είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του WADA να συμφωνήσει ή να απορρίψει την απόφαση της CyADA).

Σημαντική παρατήρηση:

Η χρήση απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου χωρίς Ε.Χ.Θε.Σ. μπορεί να φέρει ως αποτέλεσμα μια Παράβαση Κανόνα Αντι-Nτόπινγκ.

Σε περίπτωση που η αναδρομική αίτηση για Ε.Χ.Θε.Σ. είναι αναγκαία κατόπιν δειγματοληψίας, σας συστήνουμε θερμά, να έχετε προετοιμάσει και να είστε έτοιμοι να υποβάλετε τον ιατρικό σας φάκελο για αξιολόγηση.

Η CyADA ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων Ε.Χ.Θε.Σ. μέσω του συστήματος ADAMS από κοινού με την υποβολή του απαιτούμενου ιατρικού φακέλου.

Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό στο ADAMS, επικοινωνήστε με την CyADA για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.

Διαφορετικά, κάνετε λήψη του εντύπου Αίτησης Ε.Χ.Θε.Σ. της CyADA και μόλις συμπληρωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, και υπογραφεί, στείλτε το με συνημμένο τον απαιτούμενο ιατρικό φάκελο στην εξής ασφαλή ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] .

Η αίτηση Ε.Χ.Θε.Σ. πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένη με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα ή πληκτρολόγηση.

Ο ιατρικός φάκελος πρέπει να περιέχει:

 • Ένα περιεκτικό ιατρικό ιστορικό, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εγγράφων ιατρό που έκανε την αρχική διάγνωση (όπου είναι αυτό εφικτό).
 • Τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων, εργαστηριακών αναλύσεων και απεικονιστικών εξετάσεων που σχετίζονται με την αίτηση.

(Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ε.Χ.Θε.Σ. κρίνει ότι επιπλέον διαγνωστικές ή απεικονιστικές εξετάσεις είναι απαραίτητες για τη λήψη απόφασης, το κόστος τους επιβαρύνει τον/την αθλητή/τρια που αιτήθηκε την Ε.Χ.Θε.Σ.).

Οποιαδήποτε ελλιπής ή δυσανάγνωστη αίτηση Ε.Χ.Θε.Σ. δεν θα αξιολογείται και θα επιστρέφεται για συμπλήρωση και επανάληψη υποβολής.

Προκειμένου να βοηθηθείτε εσείς και ο/οι γιατρός/οί σας στην υποβολή ορθής ιατρικής τεκμηρίωσης, προτείνουμε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για καθοδήγηση και υποστήριξη στη συμπλήρωση της αίτησης Ε.Χ.Θε.Σ.: Checklists for TUE applications

και στον ακόλουθο σύνδεσμο για καθοδήγηση επί συγκεκριμένων συνήθων ιατρικών παθήσεων, θεραπειών, ουσιών κλπ: Medical Information to Support the Decisions of TUECs

Κρατήστε ένα πλήρες αντίγραφο της αίτησης Ε.Χ.Θε.Σ. και όλων των ιατρικών πληροφοριών υποβάλατε υποστηρικτικά προς την αίτησή σας, καθώς και κάποιο αποδεικτικό αποστολής.

Οι Διοργανωτές Μεγάλων Αθλητικών Διοργανώσεων απαιτούν από τους/τις αθλητές/τριες να αιτηθούν για την αναγνώριση της Ε.Χ.Θε.Σ. τους εάν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μια απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο αναφορικά με τη Διοργάνωση.

Αν έχετε μία Ε.Χ.Θε.Σ. η οποία έχει χορηγηθεί από τον CyADA και πρόκειται να αγωνισθείτε σε μία Μεγάλη Αθλητική Διοργάνωση (π.χ. Ολυμπιακούς Αγώνες), θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον αντίστοιχο οργανισμό για πληροφορίες περί της διαδικασίας αναγνώρισης.

Η Επιτροπή Ε.Χ.Θε.Σ. της CyADA οφείλει να λάβει απόφαση το συντομότερο δυνατό και, συνήθως, εντός 21 ημερών από την ημερομηνία λήψης μίας πλήρους αίτησης Ε.Χ.Θε.Σ., συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων ιατρικών πληροφοριών.

Κάθε Ε.Χ.Θε.Σ. έχει συγκεκριμένη διάρκεια, στο τέλος της οποίας λήγει αυτόματα. Αν χρειαστεί να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο, είναι δική σας ευθύνη να υποβάλλετε νέα αίτηση για Ε.Χ.Θε.Σ. με επικαιροποιημένες ιατρικές πληροφορίες πριν την ημερομηνία λήξης, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προς έκδοση απόφασης πριν τη λήξη της ισχύουσας Ε.Χ.Θε.Σ..

Σημαντική Παρατήρηση:

Η παρουσία (μετά από δειγματοληψία), χρήση, κατοχή ή χορήγηση της απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της Ε.Χ.Θε.Σ. σας. Συνεπώς, αν χρειαστείτε μια ουσιωδώς διαφορετική δοσολογία, συχνότητα, οδό ή διάρκεια χορήγησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την CyADA, καθώς μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλετε εκ νέου αίτηση για Ε.Χ.Θε.Σ..

Κάποιες ουσίες και δοσολογίες, π.χ. ινσουλίνη, συχνά διαφοροποιούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας και αυτές οι πιθανές διακυμάνσεις θα πρέπει να αναφέρονται από τον θεράποντα ιατρό στην αίτηση Ε.Χ.Θε.Σ. και συνήθως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Ε.Χ.Θε.Σ. της CyADA.

Μια απόφαση απόρριψης αίτησης Ε.Χ.Θε.Σ. συμπεριλαμβάνει μια γραπτή εξήγηση για τον/τους λόγους της απόρριψης. Αν αυτοί δεν είναι σαφείς σε εσάς θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την CyADA για να κατανοήσετε ακριβώς γιατί απορρίφθηκε η αίτησή σας. Μερικές φορές, μπορεί να λείπει μια κρίσιμη πληροφορία, μια διαγνωστική εξέταση ή εργαστηριακή ανάλυση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να επαναλάβετε την αίτησή σας. Σε άλλη περίπτωση, μπορείτε να κάνετε έφεση στην απορριπτική απάντηση στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αντι-Ντόπινγκ.

Εσείς ή  η CyADA έχετε 21 ημέρες να παραπέμψετε το θέμα στον WADA για αναθεώρηση, μετά από τη γνωστοποίηση της μη αναγνώρισης. Θα πρέπει να στείλετε τις ίδιες πληροφορίες τις οποίες παρείχατε στην CyADA και βάσει των οποίων εκδόθηκε η απόφαση από την Επιτροπή Ε.Χ.Θε.Σ. του, μέσω μιας ασφαλής διαδικτυακής μεθόδου ή μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση:

WADA Medical Department
World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
P.O. Box 120
Montreal (Quebec) H4Z 1B7
Canada

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ερωτήματα ή/και για αποστολή αιτήματος αναθεώρησης είναι: [email protected]

Ενόσω αναμένετε την απόφαση του WADA, η Ε.Χ.Θε.Σ. που ενέκρινε η CyADA παραμένει έγκυρη μόνο για αγώνες εθνικού επιπέδου και Ελέγχους Ντόπινγκ Εκτός Αγώνα. Αν η υπόθεση δεν παραπεμφθεί στον WADA για αναθεώρηση, η CyADA πρέπει να αποφασίσει εάν η αρχική Ε.Χ.Θε.Σ. που εγκρίθηκε πρέπει να παραμείνει έγκυρη για αγώνες εθνικού επιπέδου και για Ελέγχους Ντόπινγκ Εκτός Αγώνα.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση TUE, συμπεριλαμβανομένων και των υποστηρικτικών ιατρικών πληροφοριών ή όποιας άλλης πληροφορία σχετιζόμενης με την αξιολόγηση της αίτησής σας, παραμένουν αυστηρώς εμπιστευτικά και διαχειρίζονται σε συμφωνία με τη Δήλωση Αθλητή/τριας που συμπεριλαμβάνεται στην διαδικασία TUE του ADAMS και στο έντυπο Αίτησης Ε.Χ.Θε.Σ. της CyADA. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ε.Χ.Θε.Σ. και οποιασδήποτε άλλος εξουσιοδοτημένος παραλήπτης της αίτησής σας και των σχετικών πληροφοριών (όπως περιγράφεται στη Δήλωση Αθλητή/τριας) υπόκεινται σε επαγγελματική ή συμβατική υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Παρακαλούμε, όπως εξετάσετε τους όρους της Δήλωσης Αθλητή/τριας προσεκτικά. Ιδιαιτέρως, σημειώστε ότι σε περίπτωση που θέλετε να ανακαλέσετε το δικαίωμα της Επιτροπής Ε.Χ.Θε.Σ. της CyADA να αποκτήσει τις πληροφορίες που σχετίζονται με την αίτηση σας για Ε.Χ.Θε.Σ. σύμφωνα με τη Δήλωση Αθλητή/τριας, η αίτηση σας για Ε.Χ.Θε.Σ. θα θεωρηθεί αποσυρθείσα χωρίς τη χορήγηση έγκρισης.

Οι πληροφορίες σας που σχετίζονται με την αίτηση σας για Ε.Χ.Θε.Σ. θα διατηρηθούν από την CyADA και οποιονδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο παραλήπτη, όχι περισσότερο από τον απαιτούμενο χρόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στη Δήλωση Αθλητή/τριας σε συμφωνία με τις Διεθνείς Προδιαγραφές για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής και των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και ερωτήματα σε σχέση με τις πρακτικές της CyADA για τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη CyADA:
Τ: +357 22774411, e-mail: [email protected].

Αν έχετε κάποια αμφιβολία σε σχέση με το σε ποιόν Οργανισμό θα πρέπει να αιτηθείτε για Ε.Χ.Θε.Σ. ή σε σχέση με τη διαδικασία αναγνώρισης ή για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση σχετικά με τις Ε.Χ.Θε.Σ., παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη CyADA:
Τ: +357 22774411, e-mail: [email protected].