Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό

Σε περίπτωση που ένας Αθλητής χρειάζεται, για τη θεραπεία μιας ασθένειας ή μιας παθολογικής κατάστασης, να κάμει Χρήση μιας Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου, με την Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό (Ε.Χ.Θε.Σ.) μπορεί να του επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει την θεραπευτική αγωγή που χρειάζεται.

Τα κριτήρια για την έγκριση μιας Ε.Χ.Θε.Σ. είναι:

  • Η κατάσταση της υγείας του Αθλητή θα επηρεαστεί σημαντικά αν δεν κάμει Χρήση της Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου
  • Η Χρήση της Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου για Θεραπευτικό Σκοπό δεν θα έχει, ως αποτέλεσμα, τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης πέρα από την αναμενόμενη με τη θεραπεία της ασθένειας ή της παθολογικής κατάστασης.
  • Δεν υπάρχει άλλη λογική εναλλακτική θεραπεία από τη Χρήση της Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για Ε.Χ.Θε.Σ. περιγράφεται στις Διεθνείς Προδιαγραφές για τις Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό και στους Κανονισμούς Αντί-Ντόπινγκ της Κύπρου, τα οποία διατίθενται στα Σχετικά Αρχεία.

Τα έντυπα για υποβολή αίτησης Ε.Χ.Θε.Σ. διατίθενται στα Σχετικά Αρχεία καθώς και στο Έντυπα.

Για περισσότερες πληροφορίες για Ε.Χ.Θε.Σ. μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Για τα PDF αρχεία χρειάζεστε το Adobe Reader