Όροι Χρήσης

Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ καταβάλλει προσπάθεια για να παρέχει ακριβή και ενημερωμένη πληροφόρηση στη ιστοσελίδα της. Όμως, διευκρινίζεται ότι η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ δεν παρέχει εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την εγκυρότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται ή που αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας καθώς και κάθε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας και του περιεχομένου τους, γίνεται με δική τους ευθύνη.