Κανονισμοί

Οι Κανονισμοί Αντί-Ντόπινγκ της Κύπρου περιλαμβάνουν τις υποχρεωτικές διατάξεις του Κώδικα και των Διεθνών Προδιαγραφών.

Οι Κανονισμοί Αντί-Ντόπινγκ της Κύπρου του 2010 θα εκδοθούν, σε Διάταγμα, από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και θα περιλαμβάνουν πρόνοιες από τις αναθεωρημένες Διεθνείς Προδιαγραφές για τις Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό.