ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αθλητικοί Οργανισμοί

Αθλητικές Ομοσπονδίες

Διάφορα

Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Οργανισμοί κ.α.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ