Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την παρουσίαση της Πολιτικής Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ (CyADA) παρέθεσε Δημοσιογραφική Διάσκεψη στα πλαίσια της οποίας παρουσιάστηκε η Πολιτική Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Αντί-Ντόπινγκ.

Η CyADA παρέθεσε σήμερα, 30 Οκτωβρίου 2011, ώρα 12:30 μ.μ. Δημοσιογραφική Διάσκεψη στα Γραφεία της, για την παρουσίαση της Πολιτικής Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα πλαίσια των προγραμμάτων αντί-ντόπινγκ. Στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη συμμετείχε και Λειτουργός του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο Πρόεδρος της CyADA Δρ. Μιχαήλ Πέτρου στον χαιρετισμό του στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη τόνισε: «Νοιώθουμε ικανοποιημένοι γιατί καταφέραμε σήμερα να φέρουμε εις πέρας μια μεγάλη προσπάθεια μας, που μας επιτρέπει αφενός να ανακοινώνουμε τα ονόματα και άλλες σχετικές πληροφορίες όσων αθλητών ή άλλων προσώπων παραβιάζουν τους κανονισμούς αντί-ντόπινγκ και αφετέρου να το πράττουμε χωρίς να παραβιάζουμε οποιοδήποτε νόμο ή αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Διευκρίνισε ακόμη ότι «Με την πολιτική που εγκαινιάζει από σήμερα η Αρχή διασφαλίζεται ότι, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με μια παράβαση ντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος του αθλητή ή του προσώπου που παραβιάζει τους κανονισμούς αντί-ντόπινγκ, θα δίνονται στη δημοσιότητα εντός των χρονικών περιθωρίων που προβλέπει ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντί-Ντόπινγκ και η αντίστοιχη Κυπριακή Νομοθεσία».

Ο κ. Μάριος Παπαχριστοδούλου, Λειτουργός του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στον χαιρετισμό του στη Διάσκεψη, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «ο Επίτροπος (κ. Γιάννος Δανιηλίδης) επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά ότι η θέση του είναι ότι η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί να είναι το καταφύγιο/η κάλυψη αυτών που παρανομούν».
Ακολούθως, ο Δρ Πέτρου ανέπτυξε την Πολιτική που θα εφαρμόζει η CyADA και στο τέλος ο Δρ Πέτρου και ο κ. Παπαχριστοδούλου απάντησαν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ο Χαιρετισμοί που απεύθυναν ο Δρ Πέτρου και ο κ. Παπαχριστοδούλου, η σχετική Ανακοίνωση του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Αντί-Ντόπινγκ και οι διαφάνειες από την παρουσίαση της Πολιτικής διατίθενται στα Σχετικά Αρχεία, στην ιστοσελίδα της CyADA.