Πνευματικα δικαιωματα

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Κυπριακής Αρχής Αντί-ντόπινγκ εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά και προορίζεται για γενική ή/και δημόσια χρήση. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση πληροφοριών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανόμενων των κειμένων, της εικόνας και του ήχου, και όχι μόνο, χωρίς προηγούμενη άδεια της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ, παρά μόνο για αυστηρά ιδιωτικούς σκοπούς, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Κάθε τροποποίηση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά.

To λογότυπο που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ και η χρήση του από τρίτους απαγορεύεται ρητώς.

Αιτήσεις ή πληροφορίες σχετικά με αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευσή πληροφοριών θα πρέπει να απευθύνονται στο [email protected]