Νομοθεσία

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικό) Νόμο του 2009 [Ν.7(ΙΙΙ)/2009].

Διατάγματα

Δυνάμει του Νόμου Ν.7(ΙΙΙ)/2009, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού εξέδωσε, στις 29 Μαΐου 2009, το περί του Αντί-Ντόπινγκ (Καθορισμός Αρμόδιας Αρχής) Διάταγμα του 2009 (Κ.Δ.Π. 227/2009)

Στις 02 Δεκεμβρίου 2011 ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού εξέδωσε το περί του Αντί-Ντόπινγκ (Εφαρμοστικά Μέτρα της Σύμβασης, των Προσαρτημάτων και των Παραρτημάτων της, Λειτουργία της Αρμόδιας Αρχής, Λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ και Λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ) Διάταγμα (Αρ.2) του 2011.

Διεθνείς Συμβάσεις

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύεται από την Διεθνή Σύμβαση κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό της ΟΥΝΕΣΚΟ, τη Σύμβαση Αντί-Ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης Αντί-Ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης.