Εκπαίδευση

Ταινία για τον έλεγχο ντόπινγκ

Δείτε μια ευχάριστη και ελκυστική ταινία, διάρκειας μόλις 5 λεπτών, που έχει σκοπό να δώσει για γενική εικόνα για τη διαδικασία του Ελέγχου Ντόπινγκ, τονίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Αθλητών. Η ταινία, στοχεύοντας πρωτίστως στους νεαρούς αθλητές και σε όσους θα υποβληθούν σε Έλεγχο Ντόπινγκ για πρώτη φορά, περιγράφει σε συντομία κάθε ένα από τα ακόλουθα στάδια: την επιλογή του Αθλητή, την ειδοποίηση, τη λήψη του Δείγματος, την ανάλυση του Δείγματος και το χειρισμό των αποτελεσμάτων. Η ταινία είναι παραγωγή της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ σε συνεργασία με τον παγκόσμιο Οργανισμό Αντί-Ντόπινγκ.

 

 

Πείτε όχι στα αναβολικά….

Διαβάστε, σε συντομία, τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αναβολικές ουσίες

Το Ντόπινγκ και ο Νόμος

Διαβάστε για τη νομική πτυχή του ντόπινγκ στην Κύπρο και ενημερωθείτε για τις πειθαρχικές και ποινικές συνέπειες που ισχύουν