Δημοσιογραφική Διάσκεψη της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ

Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ (CyADA) παρέθεσε Δημοσιογραφική Διάσκεψη στα πλαίσια της οποίας παρουσιάστηκε σύντομος απολογισμός για τα δύο χρόνια λειτουργίας της CyADA.

Η CyADA παρέθεσε σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 10:00 π.μ. Δημοσιογραφική Διάσκεψη στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία. Κατά τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη παρουσιάστηκε σύντομος απολογισμός για τα δύο χρόνια λειτουργίας της CyADA ενώ οι παρευρισκόμενοι απεύθυναν ερωτήσεις σε θέματα αρμοδιότητας της CyADA

Οι διαφάνειες από την παρουσίαση του Απολογισμού και τα Στατιστικά από τους Ελέγχους Ντόπινγκ της CyADA που παρουσιάστηκαν στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη διατίθε-νται στα Σχετικά Αρχεία, στην ιστοσελίδα της CyADA.