Έλεγχοι Ντόπινγκ

Με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο, η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ (CyADA) ανακοινώνει ότι, από τους ελέγχους ντόπινγκ που έχει πραγματοποιήσει, προέκυψαν θετικά δείγματα σε δύο αθλητές. Και οι δύο αθλητές έχουν ασκήσει το δικαίωμα ανάλυσης του Β’ δείγματος, το αποτέλεσμα το οποίου επαλήθευσε τα ευρήματα στο αντίστοιχο Α δείγμα, οπότε και θεωρείται οριστικό.

Τα συγκεκριμένα δείγματα λήφθηκαν από Κύπριους αθλητές, σε Κύπρο και Ελλάδα. Οι ουσίες οι οποίες έχουν ανιχνευθεί, και στις δύο περιπτώσεις, ανήκουν στην κατηγορία των αναβολικών παραγόντων.

Κατόπιν των πιο πάνω, η CyADA, λειτουργώντας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Κυπριακή νομοθεσία, έχει προβεί στον προσωρινό αποκλεισμό των αθλητών και θα παραπέμψει τις υποθέσεις για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αντί-Ντόπινγκ.

Διευκρινίζεται ότι, η CyADA, σεβόμενη τα καθοριζόμενα στον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο παρόν στάδιο δεν δημοσιοποιεί περεταίρω πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις αυτές, σε αναμονή Γνωμάτευσης του αρμόδιου Επιτρόπου.