Επιτροπή Εξαιρέσεων Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό

Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ (CyADA) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το περί του Αντί-Ντόπινγκ (Εφαρμοστικά Μέτρα της Σύμβασης, των Προσαρτημάτων και των Παραρτημάτων της, Λειτουργία Αρμόδιας Αρχής, Λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ και Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Αντί-Ντόπινγκ) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2011, στη χθεσινή συνεδρία της, όρισε την Επιτροπή Εξαιρέσεων Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό.
Η Επιτροπή Εξαιρέσεων Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό της CyADA απαρτίζεται από τους παρακάτω ιατρούς:
– Φραγκίσκο Φραγκόπουλο, Πνευμονολόγο, ως Πρόεδρο και
– Χαρά Αζίνα, Παθολόγο και
– Χρυστάλλα Ττόφα, Γενική ιατρό, ως Μέλη.
Σύμφωνα με το πιο πάνω Διάταγμα η CyADA δύναται να εγκρίνει εξαίρεση χρήσης για θεραπευτικό σκοπό σε αθλητή, επιτρέποντάς του τη χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, όπως καθορίζεται στις Διεθνείς Προδιαγραφές για τις Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό (International Standard for Therapeutic Use Exemption) του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντί- Ντόπινγκ. Οι αιτήσεις για εξαίρεση χρήσης για θεραπευτικό σκοπό θα υποβάλλονται στη CyADA και θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Εξαιρέσεων Χρήσης για Θεραπευτικό Σκοπό που ορίζεται, για το σκοπό αυτό, από την CyADA.