Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων του 2013

Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ (CyADA) ανακοινώνει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2013 τίθεται σε ισχύ ο Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων του 2013.
Ο αναθεωρημένος Κατάλογος, στα αγγλικά και σε ελληνική μετάφραση, είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της CyADA (www.cyada.org.cy).