Ενημέρωση – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη μίσθωση υπηρεσιών Εκπαιδευτών κατά του Ντόπινγκ της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ

Η Κυπριακή Αρχή Αντί Ντόπινγκ (CyADA) ανακοινώνει ότι, αιτήσεις για τη μίσθωση υπηρεσιών Εκπαιδευτών κατά του Ντόπινγκ θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018. 

Πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα, τα απαιτούμενα προσόντα, τους όρους απασχόλησης και την αμοιβή καθώς και τη διαδικασία επιλογής υπάρχουν στην Προκήρυξη που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της CyADA (www.cyada.org.cy). 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της CyADA

Για να δείτε την Προκήρυξη και να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη CyADA.

Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ

Λευκωσία, 13.2.2018