Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντί-Ντόπινγκ, που αποτελεί Παράρτημα του περί το αντί-ντόπινγκ Νόμου του 2009, η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ (CyADA) έχει καταρτίσει τον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών (ΚΕΑ) – Για να δείτε τον ΚΕΑ που ισχύει πατήστε εδώ

Στον ΚΕΑ φαίνονται τα ονόματα των Αθλητών που έχουν περιληφθεί, ανά Άθλημα, καθώς επίσης και τα κριτήρια με βάση τα οποία έχουν ενταχθεί στον ΚΕΑ.

Οι Αθλητές που έχουν περιληφθεί στον ΚΕΑ υποχρεούνται:

  • να υποβάλουν τα Στοιχεία Εντοπισμού τους στη CyADA ανά τρίμηνο
  • να υποδεικνύουν, για την κάθε ημέρα ξεχωριστά, ένα χρονικό διάστημα 60 λεπτών («ωριαία διαθεσιμότητα») στη διάρκεια της οποίας θα είναι διαθέσιμοι και προσβάσιμοι για Έλεγχο Ντόπινγκ
  • να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι πάντοτε ακριβής και ενημερωμένες.

Τα Στοιχεία Εντοπισμού για τους Αθλητές που περιλαμβάνονται στον ΚΕΑ πρέπει να υποβάλλονται στη CyADA ανά τρίμηνο, όπως παρακάτω:

  • Για το τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
  • Για το τρίμηνο Απρίλιος – Ιούνιος το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου
  • Για το τρίμηνο Ιούλιος  – Σεπτέμβριος το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου και
  • Για το τρίμηνο Οκτώβριος – Δεκέμβριος το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Τα Στοιχεία Εντοπισμού μπορούν να υποβληθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ADAMS.

Σε περίπτωση αλλαγής στα Στοιχεία Εντοπισμού που υποβλήθηκαν στην αρχή του τριμήνου, οι Αθλητές υποχρεούνται να ενημερώσουν τη CyADA άμεσα για την αλλαγή. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνει πριν την αλλαγή στο πρόγραμμα του Αθλητή. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει μέσω του συστήματος ADAMS.

Η Μη Υποβολή Στοιχείων Εντοπισμού ή η υποβολή Στοιχείων Εντοπισμού που δεν είναι πλήρη, ενημερωμένα ή ακριβή, με αποτέλεσμα Άκαρπο Έλεγχο, ενδέχεται να επιφέρει συνέπειες στον Αθλητή που αφορά.