Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη μίσθωση υπηρεσιών προσωπικού δειγματοληψίας της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ

Η Κυπριακή Αρχή Αντί Ντόπινγκ (CyADA) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη μίσθωση υπηρεσιών προσωπικού δειγματοληψίας για την Διαδικασία Δειγματοληψίας. 

Πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα, τα απαιτούμενα προσόντα, τους όρους απασχόλησης και την αμοιβή καθώς και τη διαδικασία επιλογής υπάρχουν στην Προκήρυξη που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της CyADA (www.cyada.org.cy). 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της CyADA

Για να δείτε την Προκήρυξη και να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη CyADA.

Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ

Λευκωσία, 20.9.2017

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ στο [email protected] ή στο τηλέφωνο 22774411.