Συνεργασία Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της Ελλάδας

Η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ (CyADA) και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επισφράγισαν τη συνεργασία τους σε θέματα κατά του ντόπινγκ σε Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και στο διεθνή χώρο.

Η συνεργασία αυτή, η οποία έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, επισφραγίστηκε με την επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο και την CyADA που πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού της Ελλάδας κ. Ιούλιος Συναδινός, συνοδευόμενος από τον ειδικό σύμβουλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) κ. Αλέξανδρο Αδαμίδη.

Κατά τη επίσκεψη του κ. Συναδινού στη CyADA την Παρασκευή 21 Ιουλίου, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ της CyADA, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του ΕΣΚΑΝ και το ενδεχόμενο ανάληψης κοινών δράσεων.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος της CyADA Δρ. Μιχάλης Πέτρου δήλωσε τα ακόλουθα: «Έχω κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι, ο αθλητικός χώρος σε Κύπρο και Ελλάδα αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συνεργασία με τις ελληνικές αθλητικές αρχές. Η Ελλάδα, έχει επιτελέσει σημαντικά βήματα για την αναδιάρθρωση του συστήματος αντι-ντόπινγκ για τα οποία αξίζει συγχαρητηρίων. Πιστεύουμε ότι, με τη συνεργασία μας αυτή θα μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στον αγώνα κατά του ντόπινγκ».

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η επικείμενη επίσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντι-Ντόπινγκ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2017, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Επιτροπής Εποπτείας της Σύμβασης Αντι-Ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Από την πλευρά του ο Γ.Γ.Α. της Ελλάδας Ιούλιος Συναδινός δήλωσε τα εξής : “Η συνεργασία των δύο εθνικών οργανισμών Aντι-Nτόπινγκ αποτελεί βασικό πυλώνα στην καταπολέμηση της μάστιγας του σύγχρονου αθλητισμού. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει η εμπειρία και τεχνογνωσία του επικεφαλής του κυπριακού οργανισμού κ Μιχαήλ Πέτρου. Τομείς όπως η δειγματοληψία, η ανάλυση των δειγμάτων στο ελλαδικό εργαστήριο, η ανταλλαγή πληροφοριών, η εναρμόνιση και η πρόληψη, αποτελούν ήδη βασικό πεδίο συνεργασίας”

Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ

Λευκωσία,  19 Οκτωβρίου 2017

***** 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ στο [email protected] ή στο τηλέφωνο 22774411.